MODERAN BALKANSKI DŽEZ
(Solo KLAVIR)

Nisam čuo dublju muziku… Tihomir je iščačkao čitav Balkan!”

— Bojan Z (Srpsko/Franscuski džez pijanista i kompozitor)

Pijanista i kompozitor Tihomir Stojiljković vodi vas na putovanje kroz Balkansko muzičko nasleđe, iznova otkriveno jezikom modernog džeza.

Kao samouk, Tihomir je diplomirao slušajući velikane moderne muzike, od Telonijus Monka i Kita Džereta do Pako De Lusije, Džon Meklaflina i drugih, razvijajući svoj autentični stil sviranja.

Kreirao je Balkansku trilogiju "Solo", "Solo Update" i "Solo Upgrade", od kojih su prva dva albuma izdata, treci je u pripremi.

   

Press Clipping